[🆕🇻🇳] 7Fuku – Izakaya Restaurant 🍔 Top1Food 🍜 20H00 | 24.05 – RAMEN HOUR [English below] Cùng khám phá BST Ramen đồng giá chỉ 88K mỗi ngày do bếp trưởng Tanaka Hideo chế biến: Chashu Ramen – Giá gốc: , shares-0✔️ , likes-8❤️️ , date-2024-05-24 10:00:19🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

[🆕🇻🇳] 7Fuku – Izakaya Restaurant 🍔 Top1Food  🍜  20H00 | 24.05 – RAMEN HOUR
[English below]
Cùng khám phá BST Ramen đồng giá chỉ 88K mỗi ngày do bếp trưởng Tanaka Hideo chế biến:
 Chashu Ramen – Giá gốc: , shares-0✔️ , likes-8❤️️ , date-2024-05-24 10:00:19🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

😎❤ॐ🤸💪🧘🏻🙏🏻🎧👗🛒🛍️🥾👔🤵🏻🏀🏆🏓⛹️‍🤼‍🏃🏻🚴🏼🏋🏻‍🏌️⛳🏑🛰💅💇 …
20H00 | 24.05 – RAMEN HOUR
[English below]
Cùng khám phá BST Ramen đồng giá chỉ 88K mỗi ngày do bếp trưởng Tanaka Hideo chế biến:
🍜 Chashu Ramen – Giá gốc: 119,000đ
🍜 Miso Ramen – Giá gốc: 98,000đ
🍜 Tokyo Ramen – Giá gốc: 98,000đ
Cùng nhiều ưu đãi bất ngờ từ livestream. Đặt lịch và tham gia ngay thôi!!!

🍻 Hotline đặt bàn: (028) 7300 4660
➢ Địa chỉ: 212, Đề Thám, Quận 1, HCM
——
This post is for all Ramen Lovers!
All Ramen dishes are priced at only 88K daily. Indulge in the renowned Ramen varieties prepared by Chef Tanaka Hideo:
🍜 Chashu Ramen – Original Price: 119,000đ
🍜 Miso Ramen – Original Price: 98,000đ
🍜 Tokyo Ramen – Original Price: 98,000đ
Have you tried them yet? Visit 7Fuku Izakaya now!

🍻 Send us a message, call the hotline (028) 7300 4660 to reserve a table!
➢ Location: 212, De Tham, Dist.1, HCMC
#7Fuku #7FukuIzakaya #7FukuquannhauNhatBan #SevenFuku #IzakayaRestaurant

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK TO THIS BRAND SUPPLIER

🚀🤖💻🐱🐠🐕🐈‍⬛🐾🦜🐰🐹🐠🦎🐢🐭🐇🛠️🍎🎡⛷🚁🏇🍹🏂💄👄🧴💕 …

Code Embed: No embed code was found for TOP1INDEX-61550688205496


20H00 | 24.05 – RAMEN HOUR
[English below]
Cùng khám phá BST Ramen đồng giá chỉ 88K mỗi ngày do bếp trưởng Tanaka Hideo chế biến:
Chashu Ramen – Giá gốc: , shares-0✔️ , likes-8️️ , date-2024-05-24 10:00:19📰🆕
#20H00 #RAMEN #HOUREnglish #belowCùng #khám #phá #BST #Ramen #đồng #giá #chỉ #88K #mỗi #ngày #bếp #trưởng #Tanaka #Hideo #chế #biến #Chashu #Ramen #Giá #gốc50######ĐÚNG1######[🆕🇻🇳] [🆕🇻🇳] 7Fuku - Izakaya Restaurant 10:00:19🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕 2024, 20h00 24.05 7fuku 88k below] cùng belowCùng bếp biển bst chashu chế chỉ date-2024-05-24 date20240524 ĐỒNG GIÁ động, gia gốc: hideo hour [english HOUREnglish izakaya khám likes-8❤️️ likes8 mỖi ngay no1brand no1Food no1Vietnam pha ramen restaurant shares-0✔️ shares0 tanaka Top1Brand Top1Food Top1Index Top1List Top1Vietnam top1world Top1Yoga trưởng 🍔 🍜
[give_form id="2868661"]

Ways to Give | ASE Foundation for Cardiovascular Ultrasound

top1food.top1index-top1list.com
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart